Principii si Valori

VALORILE  ȘI  PRINCIPIILE  COALIȚIEI  PENTRU  NAȚIUNE

1. Credința în Dumnezeu ne este temelie, reazem și scut. Suntem convinși, asemenea strămoșilor noștri, că nimic nu se poate realiza fără Dumnezeu și fără respectarea legilor Sale.

Libertatea credințelor religioase și a alegerilor de conștiință nu pot fi îngrădite în nici un fel. Respectăm tradiția și credința fiecărei etnii cuprinse în granițele Statului Român și încurajăm prezervarea elementului identitar, întrucât oferă structură morală și culturală în comunitate.

Elementul identitar primordial al românilor este Biserica Ortodoxă Română, „Maica spirituală a neamului românesc” – cum s-a exprimat esențializat Eminescu. Credința ortodoxă este indispensabilă pentru păstrarea identității românilor care s-au aflat sau încă se află în afara granițelor țării.

2. Persoana. Credem că fiecare persoană este unică, reprezentând perpetuarea și actualizarea creației lui Dumnezeu, iar viața acesteia începe din momentul concepției.

Tot așa cum omul – chip al lui Dumnezeu – este centrul, scopul și finalitatea Creației, persoana, cetățeanul român este centrul interesului statului, scopul existenței și activității instituțiilor statului și finalitatea oricărui demers politic, juridic, economic sau social. Ca persoane, suntem în comuniune de credință și de valori, în opoziție cu globalizarea uniformizantă.

3. Familia. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.

Familia este o instituție fundamentală a societății, care garantează continuitatea poporului român. Întemeierea de familii trebuie stimulată, iar familia trebuie sprijinită și apărată, cu atât mai mult cu cât România se află în colaps demografic.

Familia are cuvântul decisiv în educația copiilor, iar nu statul.

4. Națiunea, Neamul, Limba și Tradiția.  Comunitatea de neam sau națională este o realitate obiectivă, incontestabilă. Ne naștem într-un neam, așa cum ne naștem într-o familie.

Națiunea este comunitatea celor care împărtășesc aceeași limbă, aceleași tradiții și valori, aceeași ascendență, indiferent dacă trăiesc sau nu în același stat. Diaspora, precum și românii din jurul granițelor statului român sunt o parte a națiunii române.

Limba română este ADN-ul națiunii române și constituie elementul de identitate și de continuitate al poporului român, iar Tradiția este coloana vertebrală a națiunii, ansamblul de principii, valori și obiceiuri care i-au dat rezistență și stabilitate în istorie.

Plecând de la aceste premise, în plin asalt globalist, Coaliția pentru Națiune va lupta pentru prezervarea limbii, tradiției și memoriei istorice naționale, precum și pentru unirea tuturor românilor într-un singur stat, considerând că acestea sunt scopul existenței și finalitatea oricărui demers viabil al statului român.

5. Statul. Reprezintă concretizarea instituțională a dorinței poporului român de a se administra după propriile legi și în concordanță cu interesele sale suverane. Istoria ne arată că popoarele care nu-și creează mecanisme eficiente care să le apere ajung în servitute față de alții și, în final, dispar.

În acest sens, statul român trebuie să lucreze pentru și împreună cu cetățenii săi, nu împotriva lor. Statul trebuie asigure condițiile astfel încât fiecare cetățean român să trăiască și să-și îndeplinească rostul în deplină libertate, demnitate și siguranță.

Statul trebuie să fie expresia principiilor de viață izvorâte din conștiința națională, validate de istorie, iar nu să fie poligon de experimente ale unor ideologii totalitare și doctrine artificiale, fără legătură cu realitatea românească.

6. Suveranitatea. Poporul român, direct și prin reprezentanții săi aleși, este suveran în deciziile sale, putând decide în orice domeniu, în concordanță cu și întru îndeplinirea intereselor și obiectivelor naționale legitime, pentru continuitatea națiunii române și prezervarea statalității naționale.

România poate fi membră a unor organizații internaționale, dar poporul român este singurul în drept să ia decizii asupra intereselor sale.

Constituția României este legea supremă, peste care nu poate trece niciun tratat, acord sau înțelegere. Coaliția pentru Națiune se va ghida potrivit apoftegmei: „Nu avem aliați eterni și nici inamici veșnici. Doar interesele noastre sunt eterne și perpetue, iar datoria noastră este să le urmăm.” (Lord Palmerston).

7. Legalitatea. În concepția Coaliției pentru Națiune,Constituția șiLegile reprezintă principiile și regulile de conduită stabilite de către poporul român, în mod direct sau prin reprezentanții săi din Parlament, care au ca scop apărarea drepturilor și intereselor personale, continuitatea și urmărirea intereselor națiunii și prezervarea suveranității și independenței naționale.

Legalitatea constituie principiul fundamental de funcționare și existență a statului român și reprezintă unica formă de manifestare a statului în raport cu cetățenii săi. Pentru niciun motiv, nicio instituție nu poate depăși sfera de atribuțiuni legale conferită de lege acesteia și nu pot exista imixtiuni în viața cetățeanului dincolo de drepturile constituționale și legale ale acestuia.

Ca o garanție a constituționalității și legalității, Coaliția pentru Națiune consideră că Justiția trebuie depolitizată complet, iar serviciile de informații trebuie să fie demilitarizate și scoase din viața politică, economică, din justiție și din procesul electoral.

Instituțiile juridice naționale trebuie întărite și dotate cu instrumente și legi care să le permită apărarea Constituției și a drepturilor și libertăților cetățenești, atât în fața atacurilor din interior, cât și a celor din exterior.

8. Protecția. Statul are obligația să protejeze viața, drepturile și interesele cetățeanului român, precum și tradiția și valorile esențiale ale poporului român. Pentru atingerea acestui scop primordial, Coaliția pentru Națiune va implementa politici de protecționism național, identitar, cultural, social și economic.

9. Proprietatea. Considerăm că fiecare om are dreptul natural de a fi proprietarul bunurilor dobândite sau moștenite de la ascendenții săi. Fără asumarea responsabilității pentru proprietatea sa, nu putem vorbi despre libertate.

Proprietatea este esențială pentru libertatea și suveranitatea cetățeanului român. Statul trebuie să garanteze proprietatea și să apere dreptul fiecărui cetățean la libertatea asocierii. Proprietatea corect dobândită este sacrosanctă în viziunea Coaliției pentru Națiune.

10. Demnitatea. Acțiunile celor care slujesc Statul Român – funcționari, demnitari, profesori, medici, militari, polițiști, judecători ș.a.m.d. – trebuie să fie caracterizate de cinste și de noblețe și trebuie îndeplinite cu scopul binelui public, precum și cu respectul demnității și drepturilor cetățeanului.

Exercitarea autorității de stat nu trebuie niciodată și pentru niciun motiv să ducă la abuz, iar respectul datorat de cetățean funcționarului sau demnitarului nu trebuie să ducă la subjugarea și umilirea acestuia. Fiecare român are dreptul la o viață demnă, după decenii de abuzuri. Doar recâștigând demnitatea în interiorul țării și refăcând țesutul social distrus de trei decenii de haos politic și administrativ vom putea sta demni ca națiune în Europa și în lume.

11. Prosperitatea. Prosperitatea este un drept legitim al oricărui cetățean, iar statul român trebuie să depună toate diligențele pentru protejarea prosperității și garantarea unui nivel de trai decent pentru fiecare cetățean. În acest scop, Coaliția pentru Națiune va lua orice măsuri economice vor fi oportune pentru demnitatea și prosperitatea cetățeanului român, inclusiv re-naționalizarea marilor companii care au fost înstrăinate abuziv de către interese politice contrare interesului național, după modelul exproprierilor făcute în anul 2022 în statele din vestul Europei.

12. Competența. Credem că „omul sfințește locul” și funcționarii, demnitarii, la orice nivel, vor fi numiți numai pe baza meritelor profesionale și a probității morale. Totodată, considerăm că, într-un mediu pur competitiv cum este cel al societății contemporane, competența, dedicația și fidelitatea față de interesul public trebuie remunerate conform nivelului de calificare și implicare al fiecărui funcționar, pentru a permite atragerea unui personal calificat.

Fără revenirea la competență și cinste, orice construcție statală și instituțională se transformă în inamicul propriei națiuni.

Pe baza acestor principii și valori, Coaliția pentru Națiune propune următorul Manifest:

MANIFEST

Dragi români,

Suntem la o răscruce a existenței noastre ca popor și ca stat, realitate pe care ați simțit-o fiecare dintre dumneavoastră în mod direct, mai ales în ultimii ani, când drepturile noastre cetățenești, consfințite prin Constituție și izvorâte din dreptul natural, au fost călcate în picioare de cei care au jurat să le apere. Viața noastră privată, proprietatea, demnitatea umană au fost maltratate, băgate în saci de plastic și îngropate.

În acești ani, Statul s-a comportat cu românii asemenea comisarilor bolșevici în zorii impunerii totalitarismului comunist: cetățeni internați cu forța în spitale, familii distruse, vieți retezate, sancțiuni fără precedent, cenzură și abuzuri care au mers până la suprimarea de vieți omenești.

Toate acestea au fost posibile din cauza faptului că statul nostru român a fost capturat. Ultimii doi ani sunt doar „încununarea” unui proces îndelungat, de cel puțin 20 de ani, de cedare a suveranității naționale în fața unor organizații globale și, astfel, de capturare statului de către grupuri de interese străine, prin edificarea unui Stat Subteran (Deep State) care se sustrage legilor țării, dar domină politicul, economia și dictează direcții contrare interesului național.

Mai grav, sub ochii noștri se legiferează cedarea Suveranității Naționale. Odată cedată de jure, va fi nevoie de jertfe imense pentru a o recupera. Următorul pas este supravegherea societății prin tehnologie, totalitarismul digital fiind anunțat cu emfază de către „monstruoasa coaliție” PSD-PNL-UMDR. Certificatul covid a fost doar un pas premergător al acestui iad globalist în care personalitatea umană va dispărea.

Dragi români,

Coaliția pentru Națiune s-a născut ca răspuns al poporului român la abuzul fără precedent la care a fost supus. În acest sens, vă chemăm alături de noi pentru a salva ființa noastră națională, drepturile și libertățile atât de greu câștigate pentru noi și, mai ales, pentru copiii noștri.

Coaliția pentru Națiune își propune construcția unui stat pentru cetățeni, un stat care să respecte interesele și drepturile acestora. Cei care au abuzat de pozițiile lor vor trebui să răspundă în fața justiției, iar instituțiile care căpușează bugetul de stat să dispară.

Pentru a cultiva și prezerva valorile noastre tradiționale, considerăm că educația trebuie pusă pe primul plan. În acest sens, Coaliția pentru Națiune va reveni la principiile școlii clasice, instituite de Spiru Haret și postulate de Simion Mehedinți. Va fi redată autoritatea profesorului, aria curriculară (materiile) va fi propusă de specialiștii din institutele Academiei Române, nu de „experți” anonimi, aflați în slujba ONG-urilor globaliste.

Dezideologizarea mediului școlar și academic va fi o prioritate pentru Coaliția pentru Națiune. Ideologiile de gen si LGBT, nu au ce să caute în școlile românești. Opțiunile de gen sunt personale, iar copiii nu pot fi supuși unor astfel de experimente prin intermediul programei naționale de învățământ.

Educația ține de stat, iar statul nu se subordonează organizațiilor neguvernamentale globaliste.  

Vom respecta acordarea a 6% din PIB pentru educație, o lege nesocotită timp de 11 ani!

Vom sprijini școlile din mediul rural și vom introduce criterii clare de performanță pe baza cărora să funcționeze universitățile cu finanțare de stat, astfel încât să dispară „fabricile de diplome” pe banii noștri.

Criza demografică va fi combătută prin măsuri specifice, propuse de specialiști, astfel încât să încurajăm nașterea de prunci în familii întemeiate. Vom acorda scutiri de taxe și impozite pentru familiile cu cel puțin doi copii; cele cu mai mult de doi copii vor fi scutite gradual de impozite, până la nivel zero. Statul va garanta creditele pentru tinerele familii care vor să-și cumpere o locuință, o mașină, un teren ș.a.m.d.

Prostituția, pornografia (în special cea infantilă) și traficul de persoane aferent, traficul de droguri au îmbolnăvit corpul social și vor trebui combătute și eliminate rapid. Ele nu ar putea înflori fără complicitatea unor indivizi din politică, guvern și instituții de forță, care vor plăti conform legii pentru fiecare viață distrusă.

Coaliția pentru Națiune va prezerva suveranitatea constituțională a Justiției Române față de intruziunea UE, o va depolitiza total și o va feri, prin legi, de ideologizarea globalistă.

Justiția va înceta să fie o armă politică și economică împotriva interesului național.

Vom reintroduce în Codul Penal „subminarea economiei naționale”, eliminată de trădătorii care au înstrăinat avuția națională. Vom institui pedepse drastice pentru pedofilie și alte infracțiuni împotriva femeilor și copiilor. România nu trebuie să devină, sub protecție sau prin complicitate instituțională, un paradis al pedofililor din toată lumea și al traficului de carne vie. E timpul să oprim imediat acest flagel!

Coaliția pentru Națiune îsi propune să facă ordine în chestiunea resurselor naturale, astfel încât să asigurăm suveranitatea energetică și economică a țării. Vom repune în funcțiune toate facilitățile energetice românești, de la hidro la termo și nuclear, pentru producerea energiei ieftine de care să beneficieze românii, nu corporațiile. 

Respingem discursul ideologic privind „apocalipsa climatică” („reducerea amprentei de carbon”), care nu este altceva decât un experiment al unor super-elite globaliste pentru distrugerea economică și socială a Europei.

În sensul protejării dreptului la liberă exprimare, Coaliția pentru Națiune va abroga legile care instituie, în fapt, cenzura în public. Nicio organizație privată, din România și străinătate, nu are dreptul să cenzureze discursul public.

Companiile Big Tech vor fi obligate să fie transparente și să se supună legilor românești și mai ales Constituției României. Cine nu o va face, va suferi rigorile legii, care merg până la expulzare. Companiile Media vor fi obligate să-și transparentizeze veniturile și cheltuielile.

Coaliția pentru Națiune va pune capăt supravegherii în masă care se dorește a fi instituită prin digitalizarea excesivă a administrației și a vieții publice.

În procesul electoral, propunem transparentizarea alegerilor prin eliminarea instituțiilor militarizate ale serviciilor secrete din procesul electoral (caz unic în peisajul democratic euro-atlantic) și stabilirea numărului real de alegători.

Serviciile de informații vor fi demilitarizate (ca în toată lumea democratică), astfel încât acestea să se supună Parlamentului ales și implicit poporului.

Serviciile secrete au devenit stat în stat în ultimele decenii, au intervenit în Justiție (prin protocoale secrete!), în economie și viața politică, fiind principala pârghie a globalizării în România. Acest fapt  trebuie să înceteze, întrucât duce direct la dezintegrarea statală.

Coaliția pentru Națiune va reorganiza Armata Națională, astfel încât să creștem capacitatea de apărare a țării. Vom mări efectivele Armatei și vom investi în industria internă de armament.

Dragi români,

În politica externă, prioritatea este recuperarea locului pierdut în arhitectura lumii. Dintr-o placă turnantă, România a devenit o ficțiune geopolitică. Nu mai existăm pe plan extern, întrucât deciziile sunt luate în afara țării, implicit în afara interesului național.

Interesul primordial este unitatea națională, respectiv unirea pe cale democratică cu Moldova de peste Prut. De asemenea, protejarea identității naționale a românilor din jurul granițelor.

Propunem refacerea legăturilor vechi, actualmente total ocultate pe altarul euro-atlantic, cu țările BRICS (cea mai puternică forță emergentă a lumii), în general cu țările din Orientul Mijlociu, Asia, Africa și America Latină.

Coaliția pentru Națiune își dorește o politică de bună vecinătate și colaborare regională cu țările vecine, în condiții de demnitate națională, convinși fiind că nu putem duce o viață normală fără înțelegere cu cei care trăiesc de secole alături de noi.

Vom elimina taxele pentru servicii sociale (sănătate, pensii, șomaj) pentru activitățile independente și cele asimilate lor (avocați, cabinete medicale private, notari, drepturi de autor etc.). În același timp, vom taxa corporațiile multinaționale, astfel încât să nu-și mai transfere profiturile înafara țării.

Vom îmbunătăți colectarea de la marii contributori. Vom elimina „ajutoarele de stat” pentru companiile străine, vom încuraja micul întreprinzător și vom facilita aprovizionarea orașelor cu alimente produse în mediul rural.

Coaliția pentru Națiune va interzice exportul de masă lemnoasă neprelucrată, precum și tăierile de păduri „la ras” până la data de 1 ianuarie 2121. Din România nu va ieși decât lemnul prelucrat superior. Tot prin lege (pe model francez), vom opri imediat înstrăinarea pământului arabil și a zonelor forestiere către persoane sau entități economice străine.

Avem deja un pachet de legi care acoperă o mare parte din acest program, sub denumirea generică de Legea Suveranității, care, deși a fost susținută de către oameni politici din partidele parlamentare și alți independenți, a fost înlăturată prin votul majorității din Coaliția Trădării.

Coaliția pentru Națiune va avea ca prioritate SUVERANITATEA ECONOMICĂ ȘI ALIMENTARĂ

Problema alimentară (importul a 70% din hrană trebuie să înceteze în România!) va fi rezolvată prin măsuri de sprijin direct al agriculturii, inclusiv pe suprafețe mici, și al industriei alimentare, inclusiv la nivel de gospodărie.

Vom încuraja producerea de hrană de calitate, în dauna industrializării suprafețelor agricole cerută de marile concerne alimentare multinaționale. Românii trebuie să aibă acces la hrană de calitate și la un preț suportabil pentru coșul zilnic.

Este esențială protejarea calității apei și accesul neîngrădit al românilor la această resursă vitală, precum și securitatea energetică a caselor și întreprinderilor mici, mijlocii și mari de pe teritoriul României.

Dragi români,

Este timpul marilor decizii: Coaliția pentru Națiune va cere oficial renegocierea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, astfel încât să corespundă necesităților și intereselor românilor. 

Vom solicita în justiția europeană constatarea caducității Mecanismului de Cooperare și Verificare, document juridic umilitor, nedemn și neconvențional, care și-a încheiat efectele juridice încă din 2010. Vom solicita Curții de Justiție a UE să constate că România și-a îndeplinit toate obligațiile asumate și că face parte de drept din Spațiul Schengen.

Dacă aceste lucruri nu vor fi posibile, Coaliția pentru Națiune va constata că armonizarea intereselor României cu cele ale Uniunii Europene nu este dorită de către una dintre părți și va acționa în consecință.

Avem de ales: să mergem, încet, dar sigur, spre un lagăr digital și spre dispariția statului român, sau să ne ridicăm pentru a ne apăra drepturile, pământurile și viețile noastre. Cu orice risc.

Nu suntem singuri: îl avem pe Dumnezeu și suntem alături de toate națiunile europene care se ridică împotriva ideologiei totalitare a globalismului.

Dacă ați ales varianta a doua, a luptei demne pentru identitate și suveranitate națională, vă așteptăm alături de noi!


Coaliția pentru Națiune